Wednesday, April 1, 2009

Ucapan Salam dari Perspektif Islam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku himpunkan beberapa dapatan dan maklumat yang sangat baik berkenaan SALAM daripada blogs dan websites yang aku tak dapat nak huraian satu-persatu darihal pemiliknya. Terima kasih atas usaha murni anda. Yang pasti, perkara yang positif dan baik adalah sangat elok untuk disebarluaskan dan dikongsi bersama-sama demi menyelesaikan kemaslahatan ummah dan bersama-sama mendapatkan keredhaan Allah SWT.Insya Allah.

*************************

Sesiapa yang memerhatikan nas-nas umum yang menyuruh supaya menyebarkan salam akan mendapati ia tidak membezakan antara lelaki dan wanita seperti hadis yang menyeru supaya memberi makanan, menyebarkan salam, menghubungkan tali persaudaraan, sembahyang malam dalam keadaan orang lain sedang tidur. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud:

Demi jiwaku di tangan-Nya kamu tidak akan memasuki syurga sehinggalah kamu beriman, kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu berkasih sayang, mahukah aku beritahu kepada kamu sesuatu yang kamu lakukan kamu akan berkasih sayang? sebarkanlah salam di kalangan kamu.

Di antara dalil yang umum itu, firman Allah s.w.t. yang bermaksud:
Dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat (seperti memberi salam), maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia (dengan cara yang sama). (Surah al-Nisa`: 86)
Prinsip berkenaan dengan Khitab Syari’ (mesej Allah) ialah merangkumi lelaki dan wanita kecuali yang dikhususkan dengan dalil. Berdasarkan kepada nas al-Qur`an, sekiranya seorang lelaki muslim memberi salam kepada wanita muslimah maka menjadi kewajipan kepadanya untuk menjawab salam dengan cara yang lebih baik atau sekurang-kurang dengan cara yang sama.

Begitu juga sekiranya seorang wanita muslimah memberi salam kepada lelaki muslim, maka menjadi kewajipan kepadanya untuk menjawab dengan cara yang lebih baik atau dengan cara yang sama selagi nas-nas itu umum dan tidak terdapat nas lain yang mengkhususkan dan membataskannya.

MENGUCAPKAN salam dan berjabat tangan kepada sesama Muslim adalah perkara yang terpuji dan dituntut oleh Islam. Melalui amalan ini umat Islam dapat saling bersatu dan berkasih sayang antara mereka.
Di samping menunjukkan sifat tawaduk seorang Muslim, perbuatan ini juga menggambarkan kebersihan dan kesucian hati seseorang dari sifat dengki, dendam, sombong dan rasa memandang rendah orang lain. Amalan tersebut juga salah satu kaedah menghidupkan sunah Nabi Muhammad s.a.w. Rasulullah s.a.w bersabda: “Tidaklah bertemu dua orang Muslim kemudian berjabat tangan kecuali Allah akan mengampuni dosanya sebelum berpisah.” (Riwayat Abu Daud dan Tarmizi).
Sesungguhnya Allah s.w.t memberi petunjuk kepada hamba-hambanya bahawa salah satu jalan menuju kemaslahatan hidup ialah dengan bersikap budi pekerti yang luhur terhadap sesama manusia.

Memberi hormat kepada orang lain atau membalas penghormatan dengan yang lebih baik merupakan cerminan penerapan nilai-nilai akhlak yang luhur. Dalam zaman globalisasi ini sangat sukar dibayangkan jika manusia hidup tanpa mempedulikan orang lain. Adakah kita ingin kembali kepada zaman jahiliah? Ingatlah bahawa salah satu tujuan diutus Nabi Muhammad s.a.w. adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia, sehingga manusia tidak selayaknya hidup di dalam hutan belantara yang bersifat nafsi-nafsi itu.

Manusia mempunyai berbagai cara untuk menunjukkan rasa hormat-menghormati sesama mereka. Kaum Nasrani memberi hormat dengan meletakkan tangan pada mulutnya. Kaum Yahudi memberi isyarat dengan jari tangan, sedangkan kaum Majusi memberi hormat dengan cara membongkokkan punggungnya.cIslam telah mengajar cara yang terbaik serta luhur dalam memberi penghormatan terhadap sesama manusia. Kita diajar agar mengucapkan kalimat salam apabila bertemu dan berpisah dengan seseorang. Salam merupakan bentuk penghormatan yang telah Allah tetapkan bagi kaum Mukminin. Tegur sapa sesama orang Islam ialah salam, pengakhir sembahyang mereka adalah dengan salam, sapaan mereka pada hari mereka bertemu dengan Tuhan ialah salam.

Oleh itu mereka menghulurkan salam sesama mereka lalu salam menjadi perkara umum, sama ada di kalangan lelaki atau perempuan mahupun kanak-kanak.
Begitu juga berjabat tangan digalakkan dalam agama untuk melahirkan kemesraan dan kasih sayang antara umat Islam terutama apabila sesekali berjumpa. Sirah Nabawiyyah menceritakan bahawa Nabi s.a.w. apabila berjumpa sahabatnya, Baginda dahulu yang memberi salam dan berjabat tangan (yang dikenali dengan berjabat salam) dan tidak melepaskan tangannya yang mulia melainkan saudaranya melepaskan tangannya terlebih dahulu.

Dalam hal ini Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud: “Jika seseorang – siapa pun memberimu penghormatan berupa ucapan salam, ucapan selamat, doa dan semacamnya, maka balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik atau yang sama. Sebab, sesungguhnya Allah selalu memperhitungkan segala sesuatu yang kecil mahupun yang besar” (Surah An-Nisa Ayat 86).

Adab memberi salam

1. Hukum syarak menganjurkan untuk memberi salam

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah
yang bukan rumah-rumah kamu, melainkan sesudah kamu meminta izin dan
kamu memberi salam kepada penghuninya." (An-Nur:27)

"Apabila Kamu memasuki rumah-rumah, maka hendaklah kamu memberi salam
sesama kamu, sebagai penghormatan yang berkat, lagi baik disisi Allah."
(An-Nur, ayat 61)

2. Cara-cara memberi salam

Orang yang memulakan salam: Assalamu alaikum warahmatullaahi
wabarakaatuh
Orang yang menjawab salam: Wa alaikumus salaam warahmatullaahi
wabarakaatuh


Dari Abu Daud dan At-Tirmidzi kepada Imran bin Al-Hushain r.a.

:Telah datang seorang lelaki kepada Nabi saw lalu berkata: Assalamu
alaikum! Salamnya dijawab oleh Nabi, lalu orang itu pun duduk. maka Nabi
mengatakan kepadanya: Pahalanya sepuluh.

Kemudian datang yang lain memberi salam lalu Nabi menjawab salamnya dan
Nabi mengatakan: Pahalanya dua puluh.

Kemudian datang orang yang ketiga memberi salam dan dijawab oleh Nabi
dan Nabi mengatakan: Pahalanya tiga puluh.

3.Golongan sepatutnya memberi salam
• Orang berkenderaan sepatutnya memberi salam kepada orang yang berjalan kaki
• Orang yang berjalan kaki patut memberi salam pada yang duduk.
• Kumpulan yang sedikit patut memberi salam kepada kumpulan yang banyak
• Orang muda patut memberi salam pada yang tua

4.Dilarang daripada meniru gaya salam golongan bukan Islam

Sabda Rasulullah SAW:

" Bukan dari golongan kami sesiapa yang meniru orang yang bukan golongan
kami. Jangan kamu meniru kaum Yahudi dan Nasrani, kerana cara salam kaum
Yahudi itu mengisyaratkan dengan jemari-jemari, dan cara salam kaum
Nasrani pula dengan mengunjuk tapak tangan" (At-Tirmidzi dari Amru bin
Syu'aib)

5. Golongan ibu-bapa atau tua patut memulakan memberi salam pada
anak-anak

6.Cara menjawab salam orang bukan muslim

Sabda Rasulullah SAW:

Apabila kaum Ahlil-kitab memberi salam kepada kamu maka katakan
kepadanya: Wa alaikum (Al-Bukhari dan Muslim)

"Jangan memulakan memberi salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani"
(Al-Bukhari dan Muslim)

7.Memberi salam adalah sunat dan menjawabnya adalah wajib

Sabda Rasulullah SAW:

"Sesiapa yang menjawab salam , maka ia akan mendapat pahala. Dan sesiapa
yang tidak menjawab maka ia bukan dari golongan kami," (Ibnu As-Sunni)

"Sesungguhnya orang yang paling utama disisi Allah ialah orang yang
memulakan memberi salam."


Makruh memberi salam dengan ucapan: "Alaikumus salam"
karena di dalam hadits Jabir diriwayatkan bahwasanya ia menuturkan : Aku pernah menjumpai Rasulullah maka aku berkata: "Alaikas salam ya Rasulallah". Nabi menjawab:


"Jangan kamu mengatakan: Alaikas salam".

Di dalam riwayat Abu Daud disebutkan: "kerana sesungguhnya ucapan "alaikas salam" itu adalah salam untuk orang-orang yang telah mati". (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani).

Dianjurkan mengucapkan salam tiga kali jika khalayak banyak jumlahnya.
Di dalam hadits Anas disebutkan bahwa Nabi apabila ia mengucapkan suatu kalimat, ia mengulanginya tiga kali. Dan apabila ia datang kepada suatu kaum, ia memberi salam kepada mereka tiga kali" (HR. Al-Bukhari).

Termasuk sunnah adalah orang mengendarai kendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki, dan orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk, orang yang sedikit kepada yang banyak, dan orang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Demikianlah disebutkan di dalam hadits Abu Hurairah yang muttafaq'alaih.

Disunnatkan keras ketika memberi salam dan demikian pula menjawabnya,
kecuali jika di sekitarnya ada orang-orang yang sedang tidur.

Di dalam hadits Miqdad bin Al-Aswad disebutkan di antaranya: "dan kami pun memerah susu (binatang ternak) hingga setiap orang dapat bagian minum dari kami, dan kami sediakan bagian untuk Nabi Miqdad berkata: Maka Nabi pun datang di malam hari dan memberikan salam yang tidak membangunkan orang yang sedang tidur, namun dapat didengar oleh orang yang bangun".(HR. Muslim).

Disunatkan memberikan salam di waktu masuk ke suatu majlis dan ketika akan meninggalkannya.Kerana hadits menyebutkan:

"Apabila salah seorang kamu sampai di suatu majlis hendaklah memberikan salam. Dan apabila hendak keluar, hendaklah memberikan salam, dan tidaklah yang pertama lebih berhak daripada yang kedua. (HR. Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani).

Disunnatkan memberi salam di saat masuk ke suatu rumah sekalipun rumah itu kosong, karena Allah telah berfirman yang ertinya:

" Dan apabila kamu akan masuk ke suatu rumah, maka ucapkanlah salam atas diri kalian" (An-Nur: 61)

Dan karena ucapan Ibnu Umar Radhiallaahu 'anhuma :
"Apabila seseorang akan masuk ke suatu rumah yang tidak berpenghuni, maka hendaklah ia mengucapkan : Assalamu `alaina wa `ala `ibadillahis shalihin" (HR. Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad, dan disahihkan oleh Al-Albani).

Dimakruhkan memberi salam kepada orang yang sedang qada’ hajat (buang air),
hadits Ibnu Umar Radhiallaahu 'anhuma yang menyebutkan "Bahwasanya ada seseorang yang lewat sedangkan Rasulullah sedang buang air kecil, dan orang itu memberi salam. Maka Nabi tidak menjawabnya". (HR. Muslim)

Disunatkan memberi salam kepada anak-anak, kerana hadits yang bersumber dari Anas menyebutkan: Bahawasanya ketika ia lalu di sekitar anak-anak ia memberi salam, dan ia mengatakan: "Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah ". (Muttafaq'alaih).

Tidak memulai memberikan salam kepada Ahlu Kitab, sebab Rasulullah bersabda :
" Janganlah kalian terlebih dahulu memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani....." (HR. Muslim).
Dan apabila mereka yang memberi salam maka kita jawab dengan mengucapkan "wa `alaikum" saja, karena sabda Rasulullah :
"Apabila Ahlu Kitab memberi salam kepada kamu, maka jawablah: wa `alaikum".(Muttafaq'alaih).

Disunnatkan memberi salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal.
Di dalam hadits Abdullah bin Umar disebutkan bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi : "Islam yang manakah yang paling baik? Jawab Nabi: Engkau memberikan makanan dan memberi salam kepada orang yang telah kamu kenal dan yang belum kamu kenal". (Muttafaq'alaih).

Disunnatkan menjawab salam orang yang menyampaikan salam bagi pihak orang lain dan kepada yang ditujukannya.
Pada suatu ketika seorang lelaki datang kepada Rasulullah lalu berkata: Sesungguhnya ayahku menyampaikan salam untukmu. Maka Nabi menjawab : "`alaika wa `ala abikas salam"

Dilarang memberi salam dengan isyarat kecuali ada uzur,
seperti ketika sedang solat atau bisu atau orang yang akan diberi salam itu jauh jaraknya. Di dalam hadits Jabir bin Abdillah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda: "Janganlah kalian memberi salam seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, kerana sesungguhnya pemberian salam mereka memakai isyarat dengan tangan". (HR. Al-Baihaqi dan dinilai hasan oleh Al-Albani).

Disunnatkan kepada seseorang berjabat tangan dengan saudaranya.
Hadits Rasulullah mengatakan:
"Tiada dua orang muslim yang saling berjumpa lalu berjabat tangan, melainkan diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah" (HR. Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani).

Dianjurkan tidak menarik (melepas) tangan kita terlebih dahulu di saat berjabat tangan sebelum orang yang dijabati itu melepasnya.
Hadits yang bersumber dari Anas menyebutkan: "Nabi apabila ia diterima oleh seseorang lalu berjabat tangan, maka Nabi tidak melepas tangannya sebelum orang itu yang melepasnya...." (HR. At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al-Albani).

Haram hukumnya membungkukkan tubuh atau sujud ketika memberi penghormatan,
karena hadits yang bersumber dari Anas menyebutkan:
Ada seorang lelaki berkata: Wahai Rasulullah, kalau salah seorang di antara kami berjumpa dengan temannya, apakah ia harus membungkukkan tubuhnya kepadanya?
Nabi menjawab: "Tidak".
Orang itu bertanya: Apakah ia merangkul dan menciumnya?
Jawab nabi: Tidak.
Orang itu bertanya: Apakah ia berjabat tangan dengannya?
Jawab Nabi: Ya, jika ia mahu. (HR. At-Tirmidzi).

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails